Informatie

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Heb je informatie, advies of hulp nodig bij bijvoorbeeld het persoonlijk gesprek (keukentafelgesprek)? Of bij de aanvraag van een voorziening? Je kunt je laten bijstaan door een partner of een familielid. Je kunt ook een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiervoor kun je terecht bij Stichting MEE.

  Meer informatie

 • Vertrouwenspersoon

  Elk kind, elke jongere en elke (pleeg)ouder of verzorger die te maken heeft met jeugdhulp kan een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Jeugdstem inschakelen.

  Meer informatie

 • Verwijsindex

  Wij werken als betrokken (jeugd)professionals met de Verwijsindex. Soms zijn er vragen of problemen waarbij kinderen of jongeren van 0 tot 23 jaar professionele hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld van de huisarts, school of van een hulpverlener. Als meerdere professionals betrokken zijn bij de hulp aan een kind of jongere, is het belangrijk dat zij goed samenwerken. Zodat duidelijk is wie wat doet. De verwijsindex is hier een handig hulpmiddel voor.

  Meer informatie