Verwijsindex

Wij werken als betrokken (jeugd)professionals met de Verwijsindex. Soms zijn er vragen of problemen waarbij kinderen of jongeren van 0 tot 23 jaar professionele hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld van de huisarts, school of van een hulpverlener. Als meerdere professionals betrokken zijn bij de hulp aan een kind of jongere, is het belangrijk dat zij goed samenwerken. Zodat duidelijk is wie wat doet. De verwijsindex is hier een handig hulpmiddel voor.

Meer informatie: verwijsindex

Via bovenstaande link kom je op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.