Inzien persoonsgegevens BRP

Wil je weten welke gegevens zijn vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP)? Of aan welke instanties een overzicht van jouw gegevens uit de BRP is verstrekt? Vraag dan een overzicht op.

Beschrijving

Wij zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens van onze inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken. 

Basisregistratie Personen (BRP) 

In de BRP staan gegevens over alle inwoners van Hattem. Jouw adres en geboortedatum zijn er te vinden, nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP de administratieve levensloop vermeld. 

Afnemers

Sommige instanties hebben jouw persoonlijke gegevens nodig om hun wettelijke of maatschappelijke taak uit te voeren. Deze instanties worden ‘afnemers’ genoemd. Voor hen kunnen jouw gegevens niet geheim gehouden worden. Op www.rijksoverheid.nl kun je bekijken welke organisaties gegevens uit de BRP mogen ontvangen.

Sommige instanties of personen hebben geen wettelijke status van ‘afnemer’, maar moeten toch een wettelijke taak uitvoeren. Als zij om jouw gegevens vragen terwijl jouw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd, moeten wij een afweging maken tussen jouw belang en het algemeen belang van de aanvrager. Meer informatie vind je op de pagina geheimhouding persoonsgegevens.

Aanvraag

Met het volgende formulier kun je een overzicht van jouw gegevens in de BRP opvragen en/of een overzicht van instanties aan wie in het afgelopen jaar jouw gegevens uit de BRP zijn verstrekt

BRP inzage persoonsgegevens en verstrekkingen verzoek

Binnen 5 werkdagen wordt het overzicht naar het adres gestuurd waar je volgens de BRP staat ingeschreven.