Nederlandse nationaliteit via naturalisatie

Als vreemdeling kun je Nederlander worden. Er zijn 2 manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen: via naturalisatie of via optie.

Voorwaarden

Voor naturalisatie moet je onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt 5 jaar voor het verzoek onafgebroken gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
 • Je bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen je verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • Je vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen tot en met 15 jaar kunnen met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen je kinderen in Nederland.
 • Je kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is je kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet je kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

Optieprocedure

Soms kun je ook op een snellere en makkelijkere manier Nederlander worden. Dit noemen we optie. Voor optie gelden andere voorwaarden dan voor naturalisatie.

Kosten

De naturalisatieprocedure kost (tarieven 2024):

 • voor jou alleen: € 1.023
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.305
 • voor een minderjarige: € 151

Ben je staatloos? Of heb je een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan betaal je:

 • voor jou alleen: € 760
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.044

Je betaalt dit bij je aanvraag.

Aanvraag

Wil je meer weten over het naturalisatieverzoek? Neem dan contact op met ons op via telefoonnummer (038) 443 16 16.

Aanpak

Je dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente maakt een advies voor de IND. De gemeente stuurt je verzoek met het advies en alle documenten aan de IND. De IND beslist over je verzoek om naturalisatie. De beoordeling en goedkeuring van je verzoek duurt maximaal 1 jaar.

Tijdens een afspraak lopen we de gegevens met je door, controleren of je aan de voorwaarden voldoet en informeren je over het proces.

De procedure bestaat uit 3 delen. Na een deel bij de gemeente en een deel bij de IND is er weer een deel bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

Is je verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan krijg je een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie. Daar ontvang je het naturalisatiebesluit.

Meenemen

Je betaalt voor de naturalisatieprocedure bij de aanvraag. Verder heb je nodig:

 • Je geldige identiteitsbewijs;
 • Je geldige verblijfsdocument;
 • Je geboorteakte;
 • Je huwelijksakte (alleen als je in het buitenland getrouwd bent);
 • Je inburgeringsdiploma en
 • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor.

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet je ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.