Uitrit, melding

Wil je een uitrit maken of veranderen bij je bedrijf of huis? Dit moet je bij ons melden.

In sommige gevallen is het verboden een uitrit te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitrit naar de weg. Dat geldt als:

  • je geen melding doet van plannen om een uitrit te maken en/of
  • het College vna B&W het maken of veranderen van de uitrit heeft verboden.

Voorwaarden

Het College van B&W verbiedt het maken of veranderen van een uitrit als:

  • je daardoor het verkeer op de weg in gevaar brengt.
  • dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats.
  • het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast.
  • er sprake is van een uitrit van een perceel dat al een andere uitrit heeft. Deze voorwaarde geldt als de aanleg van deze tweede uitrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Aanvraag

Je kunt een melding voor het aanleggen of veranderen van een uitrit doorgeven met DigiD of eHerkenning. Je kunt je gegevens ook handmatig invullen

Uitrit aanleggen of veranderen

Wij vragen je de volgende bijlagen bij je aanvraag te voegen:

  • een foto van de bestaande situatie.
  • een situatietekening van de gewenste situatie met maatvoering.

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken

Aanpak

Wij reageren binnen vier weken op je melding. Heb je na vier weken nog geen reactie ontvangen? Dan mag je de uitrit aanleggen of veranderen.

Bezwaar & beroep

Je kunt bezwaar maken tegen onze beslissing. Je moet dan binnen zes weken reageren. Ben je het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank.