Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie

De burgemeester van Hattem maakt bekend, dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Je moet dan:

  • op dinsdag 23 april 2024, de dag van de kandidaatstelling, jouw werkelijke woonplaats in Nederland hebben;
  • op donderdag 6 juni 2024, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder zijn en
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) wordt op verzoek toegezonden.
 
De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.
 
Het verzoekschrift bevat ook een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij alleen in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken.
 
Het verzoekschrift moet uiterlijk dinsdag 23 april 2024, de dag van de kandidaatstelling, zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing.
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Bureau verkiezingen
Markt 1
8050 EZ Hattem