Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

Er zijn 2 mogelijkheden om te stemmen voor kiezers die tijdelijk in het buitenland zijn, bijvoorbeeld voor werk of studie, maar nog wel staan ingeschreven in de gemeente.

  1. De kiezer stemt via een schriftelijke volmacht. De aanvraag hiervoor (model L 8) verloopt via de eigen gemeente.
  2. De kiezer stemt zelf per brief. Deze kiezer moet een buitenlands postadres hebben.

De kiezer vraagt dit aan bij de gemeente Den Haag via: Tijdelijk in het buitenland tijdens de Europees Parlementsverkiezing. De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk 10 mei 2024 ontvangen zijn.