Geocaching

In Nederland is geocaching, het schatzoeken met GPS aan de hand van geografische coördinaten, een snelgroeiende recreatieve activiteit. Ook in de gemeente Hattem worden steeds meer geocaches (schatten) verstopt en gezocht.

Geocaching is een open gemeenschap waar mensen bij aan kunnen sluiten. Het doel is om schatten te zoeken en/of zelf een schatzoektocht te maken en plaatsen voor andere schatzoekers.

Wij stimuleren activiteiten waarbij inwoners en recreanten op een leuke en actieve manier de stad en omgeving leren kennen. Om dit op een goede manier met geocaching te laten samengaan zijn een aantal spelregels opgesteld.

Spelregels

  • De persoon die de cache aanbrengt is zelf verantwoordelijk voor zijn cache. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache.
  • Wij houden bij het uitvoeren van onze taken geen rekening met de aanwezigheid van de cache. Wij kunnen en mogen een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan ons hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.
  • Er mag geen schade of hinder veroorzaakt worden in de natuur of aan gemeentelijke eigendommen.
  • De locatie van de cache is te bereiken via de openbare weg of openbare paden en mag niet in de loopzone worden begraven. Een cache mag niet worden geplaatst op speelplekken, begraafplaatsen, dierenweides, schoolpleinen en in bomen.
  • Een cache mag geen nadelig effect hebben op de verkeersveiligheid. Ook niet op de bruikbaarheid van de openbare weg of een storend effect voor het stadsbeeld van de gemeente Hattem hebben.
  • De omvang van de cache mag niet groter zijn dan 20 bij 20 cm. Er mag niet dieper dan 25 cm in de gemeentegrond gegraven worden. Gegraven kuilen moeten direct worden gedicht.
  • Een geocache mag geen overlast veroorzaken bij personen die verblijven op een particulier terrein (zoals een woning, school, sportclub of bedrijf).
  • Het plaatsen van een cache op niet-gemeentegrond moet altijd in overleg met de eigenaar van de grond.
  • Een geocache mag niet vervuilend zijn voor het milieu. Als een geocache wordt beëindigd dan moeten alle gebruikte materialen worden opgeruimd.

Meer informatie

Voor meer informatie over geocaching kun je terecht op www.geocaching.nl of www.geocaching.com. Of neem contact met ons op: (038) 443 16 16.