Ratten

Wij zijn verantwoordelijk voor de rattenbestrijding in Hattem. Informatie hierover is bij ons te verkrijgen. Als het nodig is, schakelen wij een rattenbestrijder in.

Aan het bestrijden van ratten zijn voor particulieren geen kosten verbonden. Voor bedrijfspanden geldt dat dit een bedrijfsrisico is. Je regelt zelf de bestrijding van de overlast.

Wat kun je zelf doen?

Ratten zijn vaak te vinden nabij het water. En op plekken waar regelmatig voedsel (bijvoorbeeld vogelvoer of voedsel bij kippenrennen) te vinden is. Ze houden zich onder andere schuil onder woningen, lopen in kruipruimtes of bewegen tussen het groen in tuinen en plantsoenen.

Tips:

  • Laat geen honden- of kattenvoer buiten staan.
  • Wees spaarzaam met het voeren van vogels. Ruim het overgebleven voer altijd op.
  • Voer geen eenden of ganzen.
  • Dicht gaten en holen rondom het huis of de schuur goed af met gaas/grind.
  • Hou je tuin op orde. Let vooral op voedselresten en/of de composthoop.
  • Raster een kippenhok rondom af met gaas. Doe dit ook onderlangs.
  • Ruim huisvuil altijd op.