Vleermuizen

Ervaar je overlast van vleermuizen? Dan kun je bij ons terecht. Onze taak bestaat uit voorlichting, eventueel een huisbezoek en advies over hoe met de dieren om te gaan.

Je wordt geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen bij het verhelpen of voorkomen van de overlast van deze beschermde dieren. Na het advies is het aan jezelf om het advies eventueel uit te voeren. Wij controleren dan wel of het advies naar behoren is uitgevoerd. Als het nodig is, vragen wij een ontheffing aan om uitvoering van het advies mogelijk te maken bij LASER (onderdeel van het ministerie van LNV) in Dordrecht.