Nieuwe inwoners

Welkom in de gemeente Hattem! Je gaat binnenkort verhuizen naar Hattem of je bent net in onze gemeente komen wonen. Om je op weg te helpen staan hieronder een aantal zaken die interessant voor je kunnen zijn.

Bijeenkomst voor nieuwe inwoners

Jaarlijks organiseren wij een kennismakingsbijeenkomst. Nieuwe inwoners worden hier persoonlijk voor uitgenodigd.

Afval

ROVA is in Hattem de inzamelaar van het huishoudelijke afval. Grofvuil kun je brengen bij het afvalbrengstation in Hattem of Zwolle.

Vergunningen voor verbouwing

Voor verbouwingen aan je woning heb je misschien een omgevingsvergunning nodig:

Prettig wonen

Samen zorgen we voor een prettige en veilige woon- en leefomgeving:

Hulpwijzer Hattem

Voor al je vragen over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin:

Iets melden of vragen aan de gemeente

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen of iets melden. Bekijk de mogelijkheden.

College van B&W en gemeenteraad

Maak kennis met de leden van het college en de gemeenteraad.

Nieuws en informatie

Blijf op de hoogte van alle besluiten en nieuws van de gemeente Hattem. Wij plaatsen ons nieuws wekelijks in huis-aan-huisblad De Hattemer. Deze krant komt elke woensdag uit.

Volg het nieuws ook op Twitter, Facebook en Instagram.

Kijk ook eens op www.visithattem.nl voor onder andere informatie over evenementen in de stad.