Nieuwe inwoners

Welkom in de gemeente Hattem! U gaat binnenkort verhuizen naar Hattem of u bent onlangs in onze gemeente komen wonen. Om u op weg te helpen staan hieronder een aantal zaken die interessant voor u kunnen zijn.

Welkomstboodschap van de burgemeester

Burgemeester Marleen Sanderse heeft ook voor Hattem gekozen, net als u. Zij wil u graag in een kort filmpje van harte welkom heten.

Welkomstboodschap van de burgemeester

Bijeenkomst voor nieuwe inwoners

Helaas kunnen de kennismakingsbijeenkomsten, die wij normaal gesproken tweemaal per jaar organiseren, niet doorgaan. Wegens de coronamaatregelen worden de bijeenkomsten voorlopig uitgesteld. Als de tijd het weer toelaat, worden nieuwe inwoners hier weer voor uitgenodigd

Afval

ROVA is in Hattem de inzamelaar van het huishoudelijke afval. Grofvuil kunt u brengen bij het afvalbrengstation in Hattem of Zwolle.

Vergunningen voor verbouwing

Voor verbouwingen aan uw woning heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Prettig wonen

Samen zorgen we voor een prettige en veilige woon- en leefomgeving.

Hulpwijzer Hattem

Voor al uw vragen over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.

Iets melden of vragen aan de gemeente of direct regelen

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen of een aanvraag indienen. Bekijk de mogelijkheden.

College van B&W en gemeenteraad

Maak kennis met de leden van het college en de gemeenteraad.

Nieuws en informatie

Blijf op de hoogte van alle besluiten en nieuws van de gemeente Hattem. Wij plaatsen ons nieuws wekelijks in huis-aan-huisblad De Hattemer. Deze krant komt elke woensdag uit.

Volg het nieuws ook op Twitter, Facebook en Instagram.

Kijk ook eens op www.visithattem.nl voor onder andere informatie over evenementen in de stad.