Hattemse scholen adopteren oorlogsmonumenten

De zes basisscholen in Hattem hebben allen begin 2022 een oorlogsmonument geadopteerd. Het 4 en 5 mei comité Hattem heeft dit aan de scholen voorgesteld met als doel om op deze manier herdenken en vieren een prominente plek te geven in de lesstof van de hoogste groepen. De scholen hebben dit voorstel enthousiast opgepakt.

Het adopteren van een monument is speciaal bedoeld voor de groepen 7 en 8. Deze groepen behandelen het thema oorlog en bevrijding jaarlijks in de klas. Het adopteren van een monument is een initiatief van het Nationaal 4 en 5 mei comité. De scholen bezoeken hun monument en verdiepen zich in het verhaal erachter. Ook kunnen zij er samen met de gemeente bloemen planten of het monument schoonmaken. Het Nationaal 4 en 5 mei comité stelt een lesprogramma beschikbaar en een bloemenbon. Met de bloemenbon kan de school een bloemstuk of losse bloemen aanschaffen, die ze tijdens een herdenking bij het monument kunnen gebruiken. 

Iedere school geeft op eigen wijze invulling aan het adopteren van het monument, met ondersteuning van het 4 en 5 mei comité Hattem en de gemeente. 

De scholen hebben de volgende monumenten geadopteerd:

  • Sint Andreasschool: Monument Zuiderzeestraatweg
  • Van Heemstraschool: Monument Geldersedijk
  • Jan Jaspersschool: Monument Begraafplaats
  • Het Palet: Monument gedenkplaat voormalige Synagoge en monument gedenkplaat Dijkpoort
  • De Vlonder: Monument Kunstwerk Sint Andreaskerk
  • De Zaaier: Monument Katerveer

QR code met informatie

Bij de monumenten wordt een QR code geplaatst waarop meer informatie te vinden is. De informatie wordt in samenwerking met de scholen samengesteld.

Bevrijding van Hattem

Het 4 en 5 mei comité Hattem nodigt ieder jaar, bij toerbeurt, de hoogste groep van een basisschool uit om de bevrijding van Hattem op 18 april 1945 samen te herdenken en te vieren. Op die dag wordt hun geadopteerde monument ook bezocht. Dit jaar is groep 8 van de Van Heemstraschool aan de beurt. De andere scholen krijgen in deze periode bezoek van de burgemeester in de klas.