4 en 5 mei comité Hattem

Op 18 april, 4 mei en 5 mei staan we samen stil bij vrijheid. Het 4 en 5 mei comité Hattem draagt zorg voor de organisatie van de activiteiten op deze dagen.

Samenstelling

Het comité wordt voorgezeten door de burgemeester. Ter ondersteuning is er een medewerker van de gemeente. De leden van het comité zijn enthousiaste en betrokken vrijwilligers. 

 • Burgemeester Marleen Sanderse (voorzitter)
 • Saskia Lammerts (communicatie)
 • Aart Visch, lid (aftredend)           
 • Bert Wijnhoud, lid
 • Elisabeth de Bruijne, lid    
 • Gerco Rave, lid
 • Gerry Jonker, lid (aftredend)       
 • Hanneke Jurriëns, lid        
 • Helma Adams, lid
 • Hendrien Fiks (lid)
 • Henk van Eijsden, lid

Activiteiten

 • Het organiseren van de Bevrijding van Hattem op of rond 18 april met de hoogste groep(en) van een basisschool in Hattem.
 • Het organiseren van een lokale herdenking op 4 mei in het kader van de Nationale Dodenherdenking. Er wordt rekening gehouden met de door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de overheid gegeven richtlijnen. De lokale herdenking bestaat uit een herdenking in de Andreaskerk en op de Markt en kransleggingen.
 • Het ondersteunen van diverse herdenkingen en vieringen die zijn gelinkt aan 4 en 5 mei.
 • Verstrekken van advies en informatie.

Doelstellingen

In artikel 1 van de Grondwet is vastgelegd:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

De vrijheid waarin we nu leven lijkt vanzelfsprekend, maar is dat allerminst. Die vrijheid is in de Tweede Wereldoorlog hard bevochten. Een gevecht voor vrijheid dat velen met hun leven hebben moeten bekopen. Wereldwijd wordt dat gevecht voor vrijheid nog dagelijks gevoerd. Daarbij leveren ook onze militairen tijdens VN-missies hun bijdrage. En betalen voor die bijdrage soms een zware tol. Maar ook de manier waarop we in Nederland met elkaar omgaan verandert.

De doelstellingen van het 4 en 5 mei comité Hattem zijn dan ook:

 • Verankering in de Hattemse samenleving van een blijvend eerbetoon aan hen die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hun leven voor de vrijheid hebben gegeven.
 • Het betrekken van de jeugd. Jonge mensen laten inzien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dit doen we door ze bewust te maken van de begrippen vrijheid, vrede, gerechtigheid en wat het betekent als je zelf gediscrimineerd wordt.
 • Richting, inhoud en vorm geven aan herdenken en vieren in Hattem. 

Contact

Wil je iets bespreken met het 4 en 5 mei comité Hattem? Laat dit dan weten via e-mail: saskialammerts@hattem.nl.

Meer informatie