Spelregels adoptie openbaar groen

Hieronder staan de spelregels die de gemeente Hattem voor groenadoptie gebruikt. Zo is voor iedereen duidelijk welke afspraken zijn gemaakt. Leest u de spelregels aandachtig door. Als u het ermee eens bent, kunt u de overeenkomst voor groenadoptie ondertekenen. 

Wat doet u?

 • U kiest een stuk buurtgroen uit in uw omgeving dat u wilt adopteren. U kunt een stuk groen zelf adopteren, maar ook samen met uw buren.
 • U bepaalt welke werkzaamheden u wilt uitvoeren. Denk hierbij aan maaien, snoeien, onkruid verwijderen, zwerfvuil verwijderen en zo nodig het geven van water aan de planten.
 • U vult het (online) aanvraagformulier in. Wilt u samen met uw buren een stuk groen adopteren? Gelieve naam, adres, telefoonnummer en emailadres van alle buren vermelden.
 • U kunt van start zodra u een contract hebt ontvangen en samen met de gemeente hebt ondertekend.
 • Heeft u ideeën over een andere inrichting? Bespreek de mogelijkheden met de groenbeheerder van de gemeente Hattem. Neem contact op via groenadoptie@hattem.nl.
 • Als er vormbomen (bijvoorbeeld leilinden) of door uzelf aangebrachte bomen in het door u geadopteerde gebied staan, dient u deze zelf te onderhouden.

Wat doet de gemeente?

 • De gemeente zorgt in overleg met u voor een goede startsituatie. Denk hierbij aan het ophalen van grof snoeiafval of het rooien van dichtgegroeide plantvakken. 
 • De gemeente geeft graag advies over de wijze van onderhoud en snoeien van het groen. Wilt u advies? Neem contact op met de groenbeheerder via (038) 443 16 16 of groenadoptie@hattem.nl.
 • Het onderhoud aan bomen wordt altijd uitgevoerd door de gemeente Hattem, met uitzondering van bestaande vormbomen (bijvoorbeeld leilinden) of door uzelf aangebrachte bomen. Indien van toepassing dient u deze zelf te onderhouden. 

Overige voorwaarden

 • Wanneer u de gemaakte afspraken voor het onderhoud van het groen niet na kunt komen, neemt de gemeente het stukje groen weer terug in beheer.
 • Het terrein blijft te allen tijde eigendom van de gemeente. De bestemming van het terrein verandert niet en blijft openbaar.
 • Het plaatsen van objecten en bebouwing (zoals muurtjes, schuren etc.) is niet toegestaan, evenals het gebruik van bestratingmaterialen, palen, kunststof en grind.
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.