Meedenken verdere uitwerking gebiedsplan Hoenwaard

Op 20 september verscheen in de Staatscourant en het Provinciaal blad de kennisgeving voor het gebiedsplan Hoenwaard 2030. Deze kennisgeving is de eerste formele stap in de procedure van een projectbesluit binnen de nieuwe Omgevingswet. Het biedt informatie over het vervolgproces van Hoenwaard 2030. Ook is het een uitnodiging om mee te denken over de opgaven van de Hoenwaard.

Gezamenlijk plan

In 2017 zijn meerdere losse initiatieven samengebracht en is met vertegenwoordigers uit het gebied en betrokken overheden intensief samengewerkt. Met als doel een gedragen toekomstperspectief voor de Hoenwaard. Het toekomstperspectief is vervolgens uitgewerkt in het gebiedsplan Hoenwaard 2030. Dit plan is vastgesteld in 2021.

Meedenken over maatregelen

In het gebiedsplan wordt beschreven hoe de waterkwaliteit, de natuur, de kades en het gemaal binnen de Hoenwaard verbeterd kunnen worden. Ook onderzoeken we welke ruimte er is voor kleinschalige ontwikkelingen binnen de Hoenwaard, zoals bedrijfsactiviteiten en recreatie. 
We nodigen je uit om mee te denken over de mogelijke maatregelen voor de opgaven in het gebied. Bezoek onze website voor de inhoud van de kennisgeving en meer informatie: www.hoenwaard2030.nl/meedenken

Nieuwsbrief 

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen? Vraag dan de nieuwsbrief aan via: hoenwaard2030@vallei-veluwe.nl.