Afvalstoffenheffing

Gebruikers en bewoners van woningen, woonschepen en woonwagens betalen afvalstoffenheffing. Hiermee betaal je voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Ook een aantal bedrijven maakt gebruik van deze diensten. Hiervoor betalen zij reinigingsrechten.

Voor de vaste kosten van afvalstoffenheffing of reinigingsrechten betaal je een vast tarief. Dit vind je terug op de gecombineerde aanslag 'jaarheffingen 2024'. Of je huisvuil meegeeft of niet, is hierbij niet van belang.

Voor de geregistreerde aanbiedingen (ondergronds verzamelsysteem) krijg je een rekening achteraf. De aanbiedingen van 2023 zie je terug op de gecombineerde aanslag ‘jaarheffingen 2024’.

Tarieven afvalstoffenheffing

  • Vast tarief afvalstoffenheffing: € 216,90
  • Vast tarief reinigingsrechten (ophalen gft en restafval via containers): € 216,90

Bedrijven betalen over de reinigingsrechten ook de wettelijke omzetbelasting.

Tarieven verzamelsysteem (ondergrondse containers)

  • Haaltarief (40 liter maximaal): € 1,92 (belastingjaar 2023). Voor belastingjaar 2024 € 1,99.

Bedrijven betalen hierover ook de wettelijke omzetbelasting.

Overige tarieven (alleen voor particulieren)

  • Grof huisvuil (maximaal 1m3): € 40,00
  • Grof tuinafval (maximaal 1m3): € 15,00

Bezwaar

Ben je het niet eens met de aanslag? Dan kun je bezwaar maken tegen de aanslag. Het bezwaarschrift moet je uiterlijk zes weken na dagtekening van de aanslag indienen.

Ontheffing

Eindigt de belastingplicht, bijvoorbeeld omdat je verhuist naar een andere gemeente? Wij berekenen de afvalstoffenheffing automatisch tot en met de maand van beëindiging. Voor het ondergrondse systeem krijg je een afrekening achteraf.

Vestiging in de loop van het jaar

Kom je in de loop van het jaar in de gemeente Hattem wonen? Dan betaal je het vaste tarief van de afvalstoffenheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat nog overblijft in het lopende jaar.

Kwijtschelding afrekening diftar

Je kunt kwijtschelding aanvragen voor een maximum aantal aanbiedingen. Voor het ondergrondse verzamelsysteem geldt een vrijstelling van 20 ledigingen. Overschrijdt je deze aantallen? Dan moet je de kosten hiervoor zelf betalen.

Kwijtschelding aanvragen