Rioolheffing

Ben je eigenaar of gebruiker van een woning, woonschip, woonwagen of bedrijfsruimte? Dan betaal je rioolheffing voor de kosten van voorzieningen rondom regen- en grondwater.

Tarieven rioolheffing

  • Eigenaren betalen 0,03% van de WOZ-waarde.
  • Gebruikers betalen € 100,00 per eenheid (250 m3 waterverbruik).

Ontheffing

De gemeente heft rioolheffing voor eigenaren naar de situatie op 1 januari van het jaar. Verkoop je jouw pand in de loop van het jaar? Er verandert dan niets aan de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent de eigenarenbelasting bij de verkoop meestal met de nieuwe eigenaar.

De rioolheffing voor gebruikers is een maandelijkse heffing. Eindigt de belastingplicht, bijvoorbeeld doordat je naar een andere gemeente verhuist, dan betaal je na deze maand automatisch geen rioolheffing meer. Bij vestiging in de loop van het jaar betaalt de gebruiker rioolheffing over de volle kalendermaanden die in dat jaar nog overblijven.

Bezwaar

Ben je het niet eens met de aanslag? Dan kun je bezwaar maken.

Bezwaar maken

Kwijtschelding

Kun je de aanslag niet betalen? Dan kun je kwijtschelding aanvragen.

Kwijtschelding aanvragen