Bezwaar en beroep

  • Bezwaar tegen de aanslag/WOZ

    Vind je dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld? Of ben je het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kun je binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Tegen de hoogte van de tarieven van de heffingen kun je geen bezwaar maken.

  • Beroep tegen uitspraak bezwaar

    Ben je het niet eens met de uitspraak op een bezwaarschrift? Dan kun je in beroep gaan bij de Rechtbank in Arnhem. De Rechtbank moet je beroepschrift uiterlijk zes weken na de datum van de uitspraak ontvangen.