Bezwaar tegen de aanslag/WOZ

Vind je dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld? Of ben je het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kun je binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Tegen de hoogte van de tarieven van de heffingen kun je geen bezwaar maken.

Online bezwaar indienen

Een bezwaarschrift kun je online indienen. Dit kan met DigiD of eHerkenning.

Bezwaar indienen tegen belastingen of WOZ-beschikking

Bekijk ook eens de animatie op YouTube over een WOZ-bezwaar

Schriftelijk bezwaar indienen

Je kunt ook jouw bezwaar schriftelijk indienen. Deze kun je sturen naar de heffingsambtenaar/WOZ-ambtenaar van de gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

Welke informatie moet je aanleveren?

  • je naam en adres.
  • het aanslagnummer en belastingjaar.
  • de reden en onderbouwing van jouw bezwaar.
  • de datum en je handtekening.
  • Heeft jouw bezwaar betrekking op de staat van onderhoud, de kwaliteit, de luxe of de ligging van jouw woning? Stuur dan foto’s hiervan mee.
  • dient iemand anders namens jou een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking geldt ook als bezwaar tegen de aanslagen OZB en rioolheffing. Andersom geldt dit ook: een bezwaar tegen de aanslagen OZB en rioolheffing is ook een bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Je kunt bijvoorbeeld vinden dat de gemeente de waarde van jouw pand op de waardepeildatum 1 januari 2023 te hoog heeft vastgesteld. Als je op 1 januari 2024 geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op het aanslagbiljet staat, kun je ook bezwaar maken. 

Bezwaar? Toch eerst betalen

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat je kunt wachten met betalen. Als je bezwaarschrift gegrond is en tot vermindering van de aanslag leidt, storten wij het te veel betaalde bedrag automatisch terug.