Bezwaar tegen de aanslag/WOZ

Vind je dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld? Of ben je het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kun je binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Tegen de hoogte van de tarieven van de heffingen kun je geen bezwaar maken.

Online bezwaar indienen

Een bezwaarschrift kun je online indienen. Dit kan met DigiD of eHerkenning. Je kunt ook je gegevens handmatig invullen.

Bezwaar indienen tegen belastingen of WOZ-beschikking

Schriftelijk bezwaar indienen

Een bezwaarschrift kun je indienen bij de heffingsambtenaar/WOZ-ambtenaar van de gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

In je bezwaarschrift moet het volgende staan:

•    je naam en adres.
•    tegen welke aanslag of beschikking je bezwaar maakt (belastingjaar en aanslagnummer).
•    de reden waarom je bezwaar maakt.
•    de datum en je handtekening.
•    dient iemand anders namens jou een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking geldt ook als bezwaar tegen de aanslagen OZB en rioolheffing. Andersom geldt dit ook: een bezwaar tegen de aanslagen OZB en rioolheffing is ook een bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Je kunt bijvoorbeeld vinden dat de gemeente de waarde van jouw pand op de waardepeildatum 1 januari 2022 te hoog heeft vastgesteld. Als je op 1 januari 2023 geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op het aanslagbiljet staat, kun je ook bezwaar maken.

Beleidsregels afhandeling bezwaarschriften WOZ

Als je bezwaar wilt maken tegen de gecombineerde aanslag en WOZ-beschikking, houd dan rekening met het volgende:

  • Onderbouw je bezwaarschrift. Zo geef je de gemeente voldoende aanknopingspunten voor het uitvoeren van een nader onderzoek.
  • Je kunt je bezwaar onderbouwen met gegevens of foto's.
  • De gemeente bepaalt de waarde van alle woningen op dezelfde wijze. Dat geldt ook voor objecten die niet als woning dienen. Als je deze waarde door een eigen taxateur wilt laten controleren ben je uiteraard vrij dit te doen. De kosten daarvan kunnen in de bezwaarfase niet op de gemeente worden verhaald. De gemeente bepaalt immers op haar eigen wijze de waarde (opnieuw).
  • Door in je bezwaar de gemeente te wijzen op een fout, geef je de gemeente zelf de gelegenheid een heroverweging te maken. Je hoeft dus geen onafhankelijke derde te overtuigen. Bewijsmateriaal zoals een taxatierapport van jouw kant heeft dus geen toegevoegde waarde en kan achterwege blijven.
  • Wanneer je een bezwaarschrift indient of een derde machtigt om namens jou bezwaar te maken komen doorgaans niet alle proceskosten voor vergoeding in aanmerking. Aan het vergoeden van proceskosten zijn strikte regels verbonden. Wij adviseren je om je goed te laten informeren voordat je met een professionele rechtsbijstandverlener in zee gaat. Het aantekenen van bezwaar tegen gemeentelijke belastingen is een vrij eenvoudige aangelegenheid. De gemeente is daarom terughoudend in het vergoeden van de kosten die gemaakt worden door de werkzaamheden door een ander uit te laten voeren.

Bezwaar? Toch eerst betalen

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat je kunt wachten met betalen. Als je bezwaarschrift gegrond is en tot vermindering van de aanslag leidt, storten wij het te veel betaalde bedrag automatisch terug.