Kabels en leidingen leggen

Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond is een vergunning of toestemming van de gemeente nodig. We verlenen alleen vergunningen of toestemmingen voor kabels en leidingen die van algemeen belang zijn, zoals nutsvoorzieningen. De regels van de Telecommunicatiewet zijn van toepassing op communicatiekabels. Daarnaast zijn er specifieke randvoorwaarden voor vergunningverlening, die ook afhankelijk zijn van lokale omstandigheden.

Aanvraag

Je kunt de vergunning aanvragen via het MOOR platform op www.moorwerkt.nl. Op deze website vraag je een inlog aan. Daarna kun je een vergunning aanvragen.
Je kunt ook schriftelijk toestemming of een vergunning aanvragen. Hiervoor kun je zelf een brief opstellen en opsturen naar de gemeente

Beslissing op de aanvraag

Binnen een termijn van 8 weken na ontvangst nemen wij een beslissing over jouw aanvraag. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

Bezwaar & beroep

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.