Bodem en ondergrond

Wil je kabels aanleggen, iets aansluiten op het riool of bodemonderzoek doen? Vaak heb je dan een omgevingsvergunning nodig.

 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan is een bodemonderzoek soms nodig. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond.

 • Rioolaansluiting

  Wij gaan over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging van het riool. Daarnaast zorgen wij ook voor de aansluiting van je woning, bedrijf of gebouw op het riool.

 • Afvalwater lozen op het riool

  Als je bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijke rioleringsstelsel, heb je soms een omgevingsvergunning nodig.

 • Kabels en leidingen leggen

  Alleen met toestemming van ons mag je kabels en leidingen in de grond aanleggen.

 • Rioolontstopping

  Is het riool verstopt? Lees hier wat je kunt doen.