Rioolontstopping

Wat te doen bij een verstopping van het riool?

  • Bij een verstopping van het riool kun je het erfafscheidingsputje opgraven. De gegevens over de ligging van het erfafscheidingsputje kun je bij ons opvragen (038) 443 16 16.
  • Is het putje leeg en zit de verstopping op eigen grond? Dan moet je zelf zorgen dat de verstopping wordt verholpen. De kosten zijn voor eigen rekening.
  • Is het putje vol en zit de verstopping in het gemeentelijke deel? Schakel ons dan in. Wij verhelpen dan de verstopping. Je ontvangt een vergoeding van €100.
  • Kies je ervoor om het opgraven van het erfafscheidingsputje door derden te laten uitvoeren. En blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk deel zit? Dan moet je ons ook inschakelen. Wij verhelpen dan de verstopping. Je ontvangt ook in dit geval een vergoeding van €100.
  • Kies je ervoor om het opgraven door ons te laten uitvoeren? Dan vragen we je om akkoord te gaan met de voorwaarde dat wij €100 in rekening brengen. Zit de  verstopping op het gemeentelijke deel? Dan worden geen kosten in rekening gebracht. Je hebt dan ook geen recht op de vergoeding van €100.

Melding maken van een rioolontstopping

Bijlage

We zouden graag bewijs ontvangen van de verstopping in het gemeentelijke rioleringsdeel. Dit kan bijvoorbeeld een foto zijn van een vol erfscheidingsput of een inspectierapport van een externe partij. Je kunt dit eenvoudig als bijlage toevoegen wanneer je online een melding aan ons doorgeeft.