Rioolaansluiting

Wij gaan over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging van het riool. Daarnaast zorgen wij ook voor de aansluiting van je woning, bedrijf of gebouw op het riool. Wij verzorgen de aansluiting tot aan je eigen terrein. Vanaf daar moet je er zelf voor zorgen. Ben je nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kun je een aanvraag bij ons indienen.

Aanvraag

Je kunt een aansluiting op het gemeenteriool aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

Vergunning aansluiting gemeenteriool aanvragen

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken

Aanpak

  • Je ontvangt een ontvangstbevestiging of akkoord.
  • Wij controleren of de aanvraag compleet en correct is. Is de aanvraag niet compleet? Dan vragen wij je de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Dat moet je doen binnen de termijn die wij noemen.
  • Doe je dit niet? Dan nemen wij je aanvraag niet in behandeling.
  • Wij beoordelen hoe de rioolaansluiting gemaakt moet worden. Dat doen wij op basis van het bestemmingsplan, de kadastrale situatieschets en de aard en hoeveelheid van het af te voeren water. Eventueel vragen wij advies aan het Waterschap. Als het nodig is komen wij langs om onderzoek te doen.
  • Wij gaan na of er nog extra acties nodig zijn voor het aanleggen van de riolering. Denk aan het afgraven en afvoeren van grond en wegafzettingen.
  • Leggen wij de aansluiting niet zelf aan? Dan bepalen we de voorwaarden waaronder een andere partij de aansluiting aan mag leggen.
  • Meestal beslissen wij binnen 13 weken over de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer met 13 weken verlengen. Je ontvangt hiervan bericht.
  • Wij kunnen controleren of de rioolaansluiting volgens de voorwaarden in de vergunning is aangelegd.