Een omgevingsvergunning aanvragen

  • Omgevingsvergunning aanvragen

    Wil je bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan de omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat je daarvoor een vergunning nodig hebt.

  • Omgevingsvergunning milieu

    Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Je vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

  • Brandveilig gebruik gebouwen

    Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw moet je een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken. Via het Omgevingsloket kun je hier een melding voor doen.