Milieu, melding of vergunning

Wil je een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van je bedrijf? Dan kan het zijn dat je een milieumelding moet doen of omgevingsvergunning moet aanvragen voor een milieubelastende activiteit.

aanvragen voor een milieubelastende activiteit

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Denk aan het lozen van afvalwater in het riool of in de bodem. Check voordat je aan de slag gaat of je een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen voor je activiteit. Dit doe je in het Omgevingsloket.

Naar het Omgevingsloket

Kosten

Een milieumelding doen kost niets. De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor je een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening kun je de kosten voor je aanvraag vinden.

Termijn

  • Bij een melding kun je na 4 weken beginnen met je bedrijfsmatige activiteit.
  • Bij een omgevingsvergunning is de behandeltermijn voor een aanvraag maximaal 8 weken. Voor complexe aanvragen is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van de aanvraag, krijg je schriftelijk bericht over de termijn.

Bezwaar & beroep

Bij een reguliere aanvraag kun je binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bij een complexe aanvraag kun je binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als je ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.