Omgevingswet

In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen.

 • Wat is de Omgevingswet?

  De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen in Nederland. Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je bijvoorbeeld van plan bent je huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen.

 • Omgevingsplan

  Je wilt weten of je een dakkapel mag plaatsen. Aan welke geluidsnormen je je als ondernemer moet houden. Of je mag bouwen op een bepaald perceel. Onder de Omgevingswet komen veel van dit soort regels op 1 plek te staan: in het omgevingsplan van Hattem.

 • Omgevingsvisie

  In de omgevingsvisie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren gaan richten en in welke richting de gemeente zich wil ontwikkelen. Wat willen we veranderen, verbeteren en wat willen we juist behouden?

 • Wet kwaliteitsborging

  Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Het doel van deze wet is de kwaliteit van bouwwerken te vergroten.

 • Participatie en de Omgevingswet

  Participatie is belangrijk binnen de Omgevingswet. Sterker nog, in sommige gevallen is het zelfs verplicht. In Hattem onderscheiden we alle plannen en initiatieven in 3 categorieën.