Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren gaan richten en in welke richting de gemeente zich wil ontwikkelen. Wat willen we veranderen, verbeteren en wat willen we juist behouden?

De omgevingsvisie is in 2022 vastgesteld. Het is een visie voor Hattem op de lange termijn. In deze visie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons tot 2040 willen concentreren en in welke richting de gemeente zich ontwikkelt: wat zijn de kernwaarden van onze gemeente? Hoe ziet een mooie omgeving eruit? Waar gaan we veel energie aan besteden?

De omgevingsvisie is de kapstok voor alle keuzes die we maken voor onze fysieke leefomgeving, en is daardoor voor iedereen relevant. Het nieuwe aan de omgevingsvisie is dat ook sociale onderwerpen zoals gezondheid en welzijn goed betrokken worden in de visie en de keuzes die gemaakt worden. De omgevingsvisie is niet de visie van de gemeentelijke organisatie. Aan deze visie hebben namelijk veel inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners meegewerkt.

Downloads

Download de Omgevingsvisie Hattem 

Download de samenvatting van de Omgevingsvisie Hattem

Download de planMER

Download het advies van de commissie MER

Aanvulling op de planMER