Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen in Nederland. Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je bijvoorbeeld van plan bent je huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen.

Het kan ook zijn dat je buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in je omgeving gaat (ver)bouwen. In veel gevallen kun je meedenken over ontwikkelingen in je buurt.

Wat verandert er?

De omgevingswet bekijkt de omgeving waarin je woont, werkt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht. De bredere kijk op de omgeving komt ook terug in de omgevingsvisie Hattem 2040. Een mooi voorbeeld van een project in de gemeente dat volgens de nieuwe werkwijze van de omgevingswet is opgesteld is Chw bestemmingsplan buitengebied Hattem.

De omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid meestal sneller beslist over je vergunningaanvraag. Een korte procedure is het uitgangspunt in de omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer je vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat je aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Het omgevingsplan

De bestemmingsplannen van de gemeente zijn overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de functies van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid, bodem, het kappen van bomen, aanleggen van uitritten. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.

Meer over het omgevingsplan

Een nieuw omgevingsloket

Informatie die je nu op verschillende plekken verzamelt, vind je straks op één plek: in het omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek alle informatie vindt die je nodig hebt. In dit landelijke digitale loket zie je welke regels gelden op een adres, doe je een vergunningcheck en/of vraag je een omgevingsvergunning aan.

De voordelen van de omgevingswet op een rij:

  • Eén omgevingswet: minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
  • Eén digitaal omgevingsloket: alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. Zo zie je snel welke plannen er al zijn en welke regels gelden. En of er een vergunning nodig is voor jouw plan of activiteit.
  • Eén omgevingsvergunning: je vraagt één vergunning aan. Ook als er meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. En in veel gevallen krijg je binnen 8 weken uitsluitsel. 

Meer ruimte voor initiatief

Voor een goed plan is altijd ruimte als het past binnen ons omgevingsplan. Ook als dit niet het geval is, kijken we naar de mogelijkheden. Dan moet een plan ruimtelijk aanvaardbaar zijn. We toetsen dan of er een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is. Met andere woorden: wij toetsen of je plan past op die locatie en of deze van toegevoegde waarde is in de betreffende omgeving.

Het is wel belangrijk dat je je plan voorlegt aan de direct betrokkenen in jouw omgeving. 

Nog niet alles is af

Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat gaat even duren en soms gaat er iets fout. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe wet en de andere manier van samenwerken die daarbij hoort. Daardoor kan het proces in het begin wat langer duren. Ook wordt het omgevingsloket de komende jaren continu verbeterd en verder uitgebreid.

Meer informatie

Wil je meer weten over de omgevingswet? Kijk dan op aandeslagmetdeomgevingswet.nl of bij het Informatiepunt Leefomgeving.

Heb je een vraag over de omgevingswet in Hattem? Mail dan naar gemeente@hattem.nl. Of bel naar (038) 443 16 16.