Gemeentegrond aankopen

Wil je gemeentegrond aankopen? Vul dan het aanvraagformulier in.

Het groen in de openbare ruimte houden we graag zoveel mogelijk openbaar en toegankelijk. Soms kun je een groenstrook of een gedeelte daarvan kopen. Wil je weten of je in aanmerking komt voor het kopen van gemeentegrond? Je kunt via onderstaand formulier een aanvraag indienen met DigiD.

Gemeentegrond aankopen

Bij dit formulier moet je de volgende bijlage meesturen:

 • een situatieschets of een aanduiding op een kadastrale kaart van de gemeentegrond die je wilt aankopen.

Voorwaarden aankoop gemeentegrond

Wij hanteren de volgende voorwaarden:

Groenverkoop tot en met 100 m2

 • De gemeentegrond moet grenzen aan je eigen perceel. Alleen als jij de eigenaar bent van het perceel is het mogelijk om de gemeentegrond aan te kopen.
 • De prijs voor verkoop van gemeentegrond wordt bepaald in de nota grondprijzen (pdf, 400 kb).
 • Bij verkoop van gemeentegrond behoudt de grond de bestemming volgens het bestemmingsplan.
 • Bij aanwezigheid van nutsleidingen (water, gas, electra, riolering) en/of duikers in de grond, is verkoop ook mogelijk. Dan geldt het zakelijk recht. Je moet dan akkoord gaan met de gevolgen van eventuele vernieuwing of verlegging van de leidingen en/of duikers.
 • Het college van B&W kan gemotiveerd afzien van de verkoop.

Groenverkoop groter dan 100 m2

 • De gemeentegrond moet grenzen aan je eigen perceel. Alleen als jij de eigenaar bent van het perceel is het mogelijk om de gemeentegrond aan te kopen.
 • De prijs voor verkoop van gemeentegrond wordt bepaald op basis van een onafhankelijke taxatie door een taxateur. De kosten van de taxatie zijn voor rekening van de koper. Het college van B&W stelt naar aanleiding van de taxatie de verkoopprijs vast.
 • Bij verkoop van gemeentegrond behoudt de grond de bestemming volgens het bestemmingsplan.
 • Bij aanwezigheid van nutsleidingen (water, gas, electra, riolering) en/of duikers in de grond, is verkoop ook mogelijk. Dan geldt het zakelijk recht. Je moet dan akkoord gaan met de gevolgen van eventuele vernieuwing of verlegging van de leidingen en/of duikers.
 • Het college van B&W kan gemotiveerd afzien van de verkoop.