Groen kopen of adopteren

Wij roepen inwoners en bedrijven op om een rol te spelen bij het groenonderhoud. Dit kan door openbaar groen te kopen of te ‘adopteren’.

  • Gemeentegrond aankopen

    Wil je gemeentegrond aankopen? Vul dan het aanvraagformulier in.

  • Openbare groenstrook adopteren

    Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van openbaar groen. Je kunt je hiervoor eenvoudig aanmelden. Let op: het aanmelden voor groenadoptie is tijdelijk gestopt.

  • Voornemen tot verkoop reststrook

    We zijn van plan een reststrookje grond ter grootte van ongeveer 12 m² te verkopen. Dit strookje grond is gelegen achter De Reest 29. Dit staat kadastraal bekend als gemeente Hattem sectie D, nummer 7565 (gedeeltelijk). Het strookje mag alleen gebruikt worden als tuin binnen het vastgestelde bestemmingsplan. De verkoopprijs bedraagt € 600 kosten koper.