Voornemen tot verkoop snippergroen

We zijn van plan twee stukken snippergroen ter grootte van in totaal ongeveer 57m² te verkopen. Het stuk grond is gelegen voor en naast Grevenhoeve 1 in Hattem. Dit staat kadastraal bekend als gemeente Hattem, sectie G, nummer 897 (gedeeltelijk). De grond mag alleen gebruikt worden als tuin binnen het vastgestelde bestemmingsplan. De verkoopprijs bedraagt € 2.525 kosten koper.

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria zijn wij van mening dat slechts één serieuze gegadigde voor de aankoop in aanmerking komt. Wij verkopen snippergroen alleen aan aangrenzende particuliere woningeigenaren. Als het om deze strookjes gaat, is er sprake van één aangrenzende particuliere woningeigenaar en daarom één serieuze gegadigde.

Voornemen tot verkoop snippergroen

Ben je van mening dat ook jij op basis van de hiervoor omschreven criteria in aanmerking komt voor de aankoop? Meld je dan bij ons. Doe dit binnen 14 kalenderdagen (uiterlijk 22 februari 2024). Wij toetsen dan of je voldoet aan de in deze kennisgeving gestelde uitgiftevoorwaarden. Wij informeren je binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van je melding schriftelijk met motivatie over de uitkomst. Voldoe je aan de uitgiftevoorwaarden? Dan starten we alsnog een normale of uitgebreide selectieprocedure.

Wil je de kwestie voorleggen aan een rechter? Start dan een kortgedingprocedure bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Doe dit binnen een termijn van 20 kalenderdagen (uiterlijk 29 februari 2024). Deze termijn is een vervaltermijn.

Heb je vragen over de voorgenomen verkoop? Neem dan contact op met afdeling Grondzaken. Dit kan via e-mailadres: grondzaken@hattem.nl of per adres Markt 1, 8051 EZ Hattem of Postbus 93, 8050 AB Hattem. Vermeld wel het zaaknummer 6271 in de mail of brief.