Openbare groenstrook adopteren

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van openbaar groen. Je kunt je hiervoor eenvoudig aanmelden. Let op: het aanmelden voor groenadoptie is tijdelijk gestopt.

Door groen te adopteren kun je een bijdrage leveren aan jouw (groene) woon- en leefomgeving. Dit kan door bijvoorbeeld het plantsoentje voor je deur op te fleuren. Of de gemeentehaag naast je woning te snoeien. Dit kun je alleen doen, of samen met je buren.

Bij groenadoptie blijft het terrein openbaar toegankelijk. Dat betekent dat je er geen hek omheen mag zetten. Je mag anderen ook niet de toegang ontzeggen. De grond is en blijft eigendom van de gemeente.

Voor groenadoptie krijg je geen geld van de gemeente. Wel krijg je er een mooie buurt voor terug. Waar nodig kan de gemeente je ondersteunen. Bijvoorbeeld als je vragen hebt of beplanting wilt vervangen.

Aanmeldingen tijdelijk gestopt

Op dit moment is een pauze ingelast voor het adopteren van groen. Wij onderzoeken hoe het gaat met de al geadopteerde groenstroken. Daarnaast kijken we ook of de gestelde voorwaarden voldoende zijn. Daarna besluiten wij hoe we verder gaan met de groenstrookadoptie.