Voornemen tot verhuur grond

Wij zijn van plan een standplaats voor een woonwagen op een stuk gemeentelijke grond te verhuren. Het verharde perceel is gelegen aan de Assenrade 11 in Hattem. Dit staat kadastraal bekend als gemeente Hattem, sectie D, nummer 7695 (gedeeltelijk). Het perceel mag alleen gebruikt worden als standplaats voor een woonwagen binnen het vastgestelde bestemmingsplan bestemming ‘Wonen – woonwagen standplaats’.

groen2

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria zijn wij van mening dat slechts één serieuze gegadigde voor de verhuur in aanmerking komt. Voor het toewijzen van een standplaats gebruiken wij een toewijzings-procedure. Er is een wachtlijst waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. De wachtlijst is opgesteld op chronologische volgorde van aanmelding. De standplaats wordt als eerste aangeboden aan de persoon bovenaan de wachtlijst (de langst wachtende). Deze persoon heeft aangegeven gebruik te willen maken van het aanbod en krijgt de standplaats toegewezen. 

Ben je van mening dat ook jij op basis van de hiervoor omschreven criteria in aanmerking komt voor de huur van dit perceel grond? Meld je dan bij ons. Doe dit binnen 14 kalenderdagen (uiterlijk 22 februari 2024). Wij toetsen dan of je voldoet aan de in deze kennisgeving gestelde uitgiftevoorwaarden. Wij informeren je binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van je melding schriftelijk met motivatie over de uitkomst. Voldoe je aan de uitgiftevoorwaarden? Dan starten we alsnog een normale of uitgebreide selectieprocedure.

Wil je de kwestie voorleggen aan een rechter? Start dan een kortgedingprocedure bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Doe dit binnen een termijn van 20 kalenderdagen (uiterlijk 29 februari 2024). Deze termijn is een vervaltermijn.

Heb je vragen over de voorgenomen verhuur? Neem dan contact op met afdeling Grondzaken. Dit kan via e-mailadres: grondzaken@hattem.nl of per adres Markt 1, 8051 EZ Hattem of Postbus 93, 8050 AB Hattem. Vermeld wel het zaaknummer 82008 in de mail of brief.