Buurtbemiddeling

Ervaar je overlast van je buren of buurtgenoten? Of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling. Een kleine ergernis kan leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.

Buurtbemiddeling helpt je om burenruzies op te lossen. De bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die je helpen om je problemen met de buren te bespreken. Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij praten eerst met jou en daarna met de buren. Ze zijn neutraal en geven geen oordeel. Daarna zorgen zij voor een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. De bedoeling van dit gesprek is dat je samen met je buren tot een oplossing komt. En dat je met elkaar in gesprek kunt blijven, ook als er opnieuw overlast is. Buurtbemiddelaars hebben geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis.

Buurtbemiddeling niet voor elke situatie

Buurtbemiddeling is niet geschikt als er sprake is van een strafbaar feit. Zoals mishandeling, buitensporige agressie of drugsgebruik. Ook in gevallen van alcoholgebruik, crisissituaties binnen één familie en onenigheid met instanties is buurtbemiddeling niet geschikt.

Meer informatie

Voor vragen, advies of het melden van een conflict kun je contact opnemen met coördinator Buurtbemiddeling Hettie Schoonhoven (06 83 60 38 62 of info@sb-support.nl).

Kijk voor meer informatie ook eens op www.problemenmetjeburen.nl.