Veiligheid

 • Veilige woonomgeving

  In onze maatschappij zijn risico's onvermijdelijk, variërend van mogelijke woninginbraken tot crisissituaties. Ondanks dat we niet altijd alles kunnen voorkomen, spannen we ons actief in om ze tot een minimum te beperken. Hierbij spelen initiatieven zoals Meld Misdaad Anoniem en Burgernet een belangrijke rol.

  Meer informatie

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Als er veel mensen samenkomen in een gebouw dat van jou is, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken.

  Meer informatie

 • Buurtbemiddeling

  Ervaar je overlast van je buren of buurtgenoten? Of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling. Een kleine ergernis kan leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.

  Meer informatie

 • WhatsApp-groepen

  Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. In Hattem zien we steeds vaker initiatieven om dit te realiseren. Het oprichten van een WhatsApp-groep is hier een voorbeeld van.

  Meer informatie