WhatsApp-groepen

Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. In Hattem zien we steeds vaker initiatieven om dit te realiseren. Het oprichten van een WhatsApp-groep is hier een voorbeeld van.

Wat is een WhatsApp-groep?

Via WhatsApp wisselen mensen onderling makkelijk en snel informatie uit. Op die manier kunnen buurtbewoners elkaar snel informeren over een verdachte situatie. Deze oplettendheid kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een inbreker zijn acties staakt en de buurt verlaat. Bel bij een (dringende) verdachte situatie wel altijd eerst 112. De politie kan dan zo snel mogelijk optreden.

Zelf aan de slag

Verschillende buurten in Hattem hebben al een WhatsApp-groep. Daarmee maken zij de wijk veiliger. Wil je zelf een WhatsApp-groep beginnen? Dan kun je gebruikmaken van de handleiding, spelregels en tips op de website www.wabp.nl. Wil je aansluiten bij een bestaande WhatsApp-groep? Vraag dan aan je buren hoe je je kunt aanmelden. Of zoek bijvoorbeeld op Facebook of Twitter naar deze groepen.

Andere initiatieven?

Heb je andere ideeen om je buurt of wijk veiliger te maken? En heb je daarbij ondersteuning van ons nodig? Neem dan contact met ons op (038 443 16 16).