Veilige woonomgeving

We leven in een maatschappij waarin risico's bestaan. Ongevallen zijn niet altijd te voorkomen. Maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te beperken.

Preventie woninginbraken

Woninginbraak komt nog steeds veel voor. De politie kan veel doen in opsporing. Het voorkomen van een woninginbraak ligt bij de bewoners zelf. Denk bijvoorbeeld aan goed hang- en sluitwerk of het op slot draaien van het slot als je weggaat of gaat slapen. Of aan verlichting aan de voor- en achterzijde van je huis. Kijk voor meer tips op www.politiekeurmerk.nl.

Het is in een buurt ook belangrijk elkaar te helpen door goed op te letten. Houd je eigen woonomgeving daarom in de gaten. Onthoud het signalement van mensen die zich verdacht gedragen. Vergeet niet om deze gegevens op te schrijven. Net als bijvoorbeeld het kenteken van een verdacht vervoermiddelen. Bel bij onraad of verdachte situaties met de politie (0900-8844). Bij een inbraak op heterdaad bel je meteen naar 112. Een hulpmiddel om dit met de buurt gezamenlijk op te pakken is een WhatsApp-groep.

Burgernet

Werk samen met de politie aan veiligheid in je buurt. Elke deelnemer aan Burgernet maakt de buurt een stukje veiliger. Want hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller een persoon of voertuig wordt gevonden.
Via de Burgernetapp ontvang je ook regionale en landelijke AMBER Alerts als een kind in levensgevaar is. Je kunt je aanmelden via www.burgernet.nl.

Rampen en crisis

Het is belangrijk om stil te staan bij de risico’s in onze leefomgeving. Want als er toch iets misgaat, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom is een goede voorbereiding zo belangrijk. Dat kan vaak al eenvoudig. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een noodpakket. En door te weten wat je moet doen als de sirene gaat.