Nieuw integraal kindcentrum op de Noordgouw

Gemeente Hattem, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) en Stichting Catent (Catent) zijn van plan een buurtschool te bouwen op de voormalige locatie van de middelbare school De Noordgouw in Hattem. Deze school biedt in de toekomst plaats aan de leerlingen van de Sint Andreasschool, OBS De Vlonder en aan kinderen uit gezinnen die gaan wonen op ’t Veen. Door ook een plek te bieden aan een kinderopvangorganisatie ontstaat er een nieuw integraal kindcentrum.

Het college van B&W is erg blij dat zij met OOZ en Catent deze samenwerking aangaan. Wethouder Margriet Brouwer: ‘Een tweede integraal kindcentrum is een diep gekoesterde wens van dit college. Met dit plan zien we een mooie spreiding van het onderwijs over onze stad. Het is ideaal dat het zwembad, de bibliotheek en sportfaciliteiten dichtbij zijn. Hierin zien we veel kansen voor Hattemse kinderen.’

Wethouder onderwijs Tjitske Siderius: ‘Door een nauwe samenwerking tussen het basisonderwijs en de kinderopvang ontstaat er een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Hiermee voorkomen we taal- en ontwikkelingsachterstanden. Een integraal kindcentrum past goed in de visie van het college om een positieve leefomgeving te creëren, zodat alle Hattemse kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.’

Gemeente Hattem, OOZ en Catent werken aan een projectplan en een samenwerkingsovereenkomst over hoe de buurtschool er precies uit moet komen te zien. 
Het college van B&W legt dit projectplan begin 2025 samen met het bouwkrediet voor aan de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad hiermee instemt zal de bouw van het kindcentrum naar verwachting nog enkele jaren duren.