Wonen op 't Veen

Op ‘t Veen, een voormalig industrieterrein aan de zuidoostkant van Hattem, ontwikkelt sinds 2021 een heel nieuwe wijk met een mooie mix van woningen en woonmilieus. Er komen zeker 643 woningen in verschillende prijsklassen. ’t Veen is een wijk voor iedereen. Er komt ook een nieuwe supermarkt en mogelijk een integraal kindcentrum (IKC). De nieuwe wijk 't Veen bevindt zich dicht bij het historische centrum. Het is een groene buurt met woonstraten waar kinderen veilig buiten kunnen spelen en een laan met statige platanen.

Waar ligt ’t Veen

Wil je weten waar 't Veen precies ligt? Het gebied bevindt zich tussen de Apeldoornseweg, Hoopjesweg, en de dijk van de IJssel, met aan de zuidzijde de Hezenbergerweg.

Wanneer bouwen op ’t Veen

De ontwikkeling van ’t Veen is een zogenoemde ‘organische’ ontwikkeling. Er is geen ‘blauwdruk’ hoe de wijk zich de komende jaren ontwikkelt. Met andere woorden, het is nu niet bekend wanneer exact welke woning wordt gebouwd en op welke plek dat gebeurt. Dat komt omdat er nog bedrijven actief zijn. Sommige bedrijven die momenteel op 't Veen gevestigd zijn, kunnen blijven in de nieuwe situatie. Andere zien dit als een goed moment om naar een ander bedrijventerrein te verhuizen waar ze hun activiteiten meer toekomstgericht kunnen voortzetten.

Lopende woningbouwprojecten

  • Het eerste woningbouwproject op 't Veen is 't Veen-Noord. Alle woningen in verschillende fasen zijn verkocht. Als je op de hoogte wilt blijven van de bouwvoortgang, kun je kijken op www.hattem-nieuwbouw.nl.
  • Binnen het project Veenstaete worden twintig objecten aangeboden. Het plangebied ligt aan de zuidkant van het bedrijventerrein ’t Veen. De bouw is inmiddels gestart. Voor meer informatie kijk op: www.veenstaetehattem.nl.

Nieuws

Voor meer informatie kun je terecht op www.samenhattem.nl

Plannen en informatie over ’t Veen