Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad van Hattem heeft ingestemd met de nieuwe Onderwijsvisie. De visie is een gemeenschappelijk product van de gemeente en de schoolbesturen en wordt ondersteund door partners uit de voorschoolse voorzieningen. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Als woningeigenaar ontvangt u ieder jaar van de gemeente een WOZ-beschikking met daarop de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Het Hattemse college van B&W legt een klimaatnotitie voor aan de gemeenteraad. De raad behandelt deze in zijn vergadering van 13 november. In de notitie staat dat de gemeente een forse bijdrage wil leveren aan de overgang van fossiele brandstof n... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Drie wethouders hebben vrijdag 20 oktober drie bedrijven in het zonnetje gezet. Wethouder Tigchelaar van Hattem, wethouder Berkhoff van Heerde en wethouder Vos-Van de Weg van Oldebroek brachten een bezoek aan Van Werven in Oldebroek, Houtman Transpor... Lees meer

Meer nieuws