Vergunningen

 • Afvalwater lozen op de riolering

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het rioleringsstelsel, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

 • Alcohol schenken en/of verkopen

  Bent u een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij? Dan moet u in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning. Alleen dan mag u alcoholische dranken schenken of verkopen.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verkopen buiten een horecabedrijf om. Voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, kunt u ontheffing aanvragen.

 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Hebt u bouw- of verbouwplannen? Dan is een bodemonderzoek soms nodig.

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Als er veel mensen samenkomen in een gebouw dat van u is, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken.

 • Collecteren

  Als u een collecte of een inzamelactie wilt houden, hebt u een vergunning nodig. U kunt een collectevergunning online aanvragen met uw DigiD.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een demonstratie of betoging organiseren. Het is wel verplicht dit op tijd bij de gemeente te melden. U kunt online een demonstratie of betoging melden met uw DigiD.

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren? Dan hebt u meestal een vergunning nodig, of moet u een melding indienen. U kunt online een vergunning aanvragen of een melding indienen met DigiD.

 • Horecabedrijf beginnen

  Begint u een horecabedrijf? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig. Een horecabedrijf kan namelijk overlast veroorzaken voor de omgeving. U kunt online een vergunning aanvragen met uw DigiD.

 • Incidentele festiviteit organiseren

  Organiseert u een evenement en wilt u graag ontheffing van de geldende geluidsnormen? U kunt een kennisgeving online indienen met uw DidiD.

 • Kabels en leidingen leggen

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Als u gaat graven met een machine, moet u een graafmelding doen.

 • Klein kansspel organiseren

  Voor het organiseren van kleine kansspelen die voor het publiek toegankelijk zijn, is toestemming van de gemeente nodig. U kunt een vergunning online aanvragen met uw DigiD.

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U kunt een vergunning online aanvragen met uw DigiD.

 • Milieumelding doen

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck doen. Zo ziet u meteen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt meteen een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Omgevingsvergunning milieu aanvragen

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

 • Ontheffing winkelopenstelling aanvragen

  Winkels moeten op bepaalde tijden gesloten zijn. Een ontheffing geeft toestemming een winkel te openen buiten de vastgestelde openingstijden. U kunt een ontheffing online aanvragen met uw DigiD.

 • Optreden straatartiest

  U mag als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids op of aan de weg optreden of muziek ten gehore brengen. Hier leest u de voorwaarden.

 • Reclame plaatsen

  Wilt u reclame aan uw pand aanbrengen? Dan hebt u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging van het riool. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool.

 • Seksbedrijf beginnen of overnemen

  Als u een seksbedrijf wilt beginnen, hebt u een vergunning nodig. Deze vergunning moet u aanvragen bij de gemeente. U kunt online een afspraak met ons maken

 • Spandoek of aankondigingsbord plaatsen

  Een organisatie krijgt maximaal 1 keer per jaar een ontheffing voor het plaatsen van een spandoek of aankondigingsbord. U kunt een ontheffing online aanvragen met uw DigiD.

 • Speelautomaten exploiteren

  Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen, zoals een fruitautomaat, hebt u een vergunning nodig. Dit heet een aanwezigheidsvergunning. Deze vergunning kunt u online aanvragen met uw DigiD.

 • Standplaats innemen

  Wilt u spullen verkopen of reclame maken langs de weg? Dan hebt u een vergunning nodig. U kunt een vergunning online aanvragen met uw DigiD.

 • Terrasvergunning aanvragen

  Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. U kunt een terrasvergunning online aanvragen met uw DigiD.

 • Textiel inzamelen

  Wilt u oude kleding en schoenen ophalen voor hergebruik, een goed doel of de handel? Vraag dan eerst toestemming voordat u begint. Dit kunt u online aanvragen met uw DigiD.

 • Uitrit, melding

  Wilt u een uitrit maken of veranderen bij uw bedrijf of huis? Dit moet u melden bij de gemeente. U kunt een melding online doorgeven met uw DigiD.

 • Uitstalling plaatsen bij een winkel

  Als ondernemer kunt u een uitstalling plaatsen bij uw winkel. Daar mag u producten uitstallen die u ook in de winkel verkoopt. Hier leest u de voorwaarden.

 • Venten

  Als u verbruiksartikelen wilt venten, hebt u geen vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van oliebollen, cake of pepernoten. Hier leest u de voorwaarden.

 • Vuur stoken

  U mag zonder toestemming geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. U kunt online een afspraak met ons maken.

 • Vuurwerk afsteken

  Wilt u consumentenvuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling? Dan moet u hiervoor een vuurwerkbedrijf inschakelen. Zij kunnen hiervoor toestemming vragen bij de Provincie.